BKE (Basis Kwalificatie Examinering)

EduProject biedt een BKE traject op maat voor groepen.

Voordelen:

► Sluit aan op BKE-indicatoren uit Verantwoord toetsen en beslissen in het hoger beroepsonderwijs

► Groepstraining met individuele begeleiding: na gezamenlijke kick off individueel werken aan BKE portfolio

► Twee trainingsbijeenkomsten afgestemd op de (voor)kennis van de doelgroep

► Persoonlijke feedback op de eigen toetsproducten

► Handige formats en good practices

► Effectief en efficiënt traject waardoor deelnemers snel hun BKE-certificaat kunnen halen


Inhoud

De inhoud van de training sluit aan op de indicatoren van de Basiskwalificatie Examinering (BKE) zoals geformuleerd in het voorstel van de Vereniging Hogescholen Verantwoord toetsen en beslissen in het hoger beroepsonderwijs.

In het BKE-traject toont iedere deelnemer aan deskundig te zijn op het gebied van toetsing. Deelnemers kiezen een eigen toets waarmee zij de 7 fasen van de toetscyclus doorlopen. Zij bestuderen toetskundige literatuur, bekijken de eigen toets kritisch en stellen de toetsproductien waar nodig bij. Eindresultaat is een kwalitatief goede toets die direct ingezet kan worden in het onderwijs.

BKE-certificaat

Tijdens het BKE-traject bouwen de deelnemers een portfolio op. Dit portfolio bestaat uit toetsproducten en reflectie daarop. EduProject houdt de rollen begeleiden/trainen en beoordelen graag gescheiden. EduProject verzorgt de begeleiding. Dit betekent dat EduProject geen BKE-certificaten uitreikt aan deelnemers.

Voor het beoordelen van de portfolio’s en het uitreiken van het BKE-certificaat hebben hogescholen vaak vaste afspraken. Dit kan met de eigen hogeschool zijn of een andere certificerende instantie zoals Cito.

Voor groepen zorgt EduProject voor inhoudelijke afstemming met de certificerende instantie zodat de training en portfolio’s inhoudelijk aansluiten op de criteria.

In het verleden behaalde resultaten...

EduProject heeft goede ervaringen met Cito. In eerdere BKE trainingen leverden de deelnemers hun portfolio eerst in bij EduProject voor persoonlijke feedback op hun portfolio. Na het verwerken van de feedback werden de portfolio’s ingediend bij Cito en was het slagingspercentage 100%.

Deelnemers over de persoonlijke feedback op hun BKE-portfolio: 

 • Ik heb vooral ondersteuning gehad d.m.v. feedback en vragen door de trainer om de toets kritisch te bekijken en te beoordelen.

 • De trainer gaf snel en concreet feedback.

 • Je feedback is van grote waarde geweest!

 • Dank voor de mega bruikbare feedback!!

 • Prettig dat er meegedacht wordt.

 • Dank voor de feedback! Ik kom hier een heel stuk verder mee.

 • Vond het leuk dat je zo uitgebreid de tijd voor me hebt genomen om alles met mij te bespreken. Was leerzaam!

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit docenten uit het hoger onderwijs en overige betrokkenen bij toetsing zoals examencommissieleden, toetscommissieleden en opleidingsmanagers.

Leerdoelen

Doel van het BKE-traject is om Hbo-docenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van kwalitatief goede toetsproducten volgens de BKE-richtlijnen. Na het volgen van de training kan de deelnemer een toets maken die betrouwbaar, valide en transparant is, inclusief de bijbehorende toetsproducten zoals een toetsmatrijs en beoordelingsinstrument volgens de toetscyclus.

Na afloop van de training kan de deelnemer:

► op basis van de onderwijsvisie en leerdoelen een basisontwerp maken voor een toets

► een toetsmatrijs maken en analyseren

► toetsvragen en opdrachten maken die voldoen aan de kwaliteitscriteria

► een antwoordmodel maken en gebruiken (incl. cesuur, beoordelingscriteria)

► richtlijnen voor de afname van de toets beschrijven

► de toets beoordelen  

► een toetsanalyse maken en de resultaten analyseren

► de toets evalueren en verbeteren

Werkwijze: Groepstraining met individuele aanpak

Het BKE-traject is een blended traject. Na een gezamenlijke kick-off kunnen docenten in hun eigen tempo het BKE-certificeringstraject doorlopen. Iedere docent ontvangt hierbij individuele begeleiding.

Online leeromgeving

Iedere deelnemer ontvangt persoonlijke inloggegevens voor de online leeromgeving. De indeling van de leeromgeving is gelijk aan de 7 fasen van de toetscyclus. Iedere fase bestaat uit de portfolio opdracht met een beschrijving waar de uitwerking aan dient te voldoen. Daarnaast bevat iedere fase relevante uitleg, handige formats en voorbeelden van good practices. Alles wat nodig is om de portfolio opdracht succesvol uit te kunnen werken.

Aan de hand van de online leeromgeving kunnen de deelnemers zelfstandig aan de slag. Alle leerinhoud is online beschikbaar en onbeperkt te raadplegen. Voordeel is dat je hierdoor kunt studeren waar en wanneer je wilt in je eigen studietempo. De leeromgeving is beschikbaar op een computer, laptop, tablet en smartphone.


 

Deelnemers over de online leeromgeving:

 • De online leeromgeving gaf mij vooral sturing in het proces.
 • In de online leeromgeving was alles goed terug te vinden.
 • Het format was erg duidelijk.
 • Helder leesbaar en gebruiksvriendelijk
 • De online leeromgeving is overzichtelijk en duidelijk
 • Ik vond het een prettige leeromgeving, waar ik veel informatie kon ophalen.
 • Fijn was dat er veel documenten op de online omgeving stonden dus die hoefde ik niet te zoeken.
 • Inmiddels ben ik aan de slag gegaan met de cursus, complimenten voor de heldere online leeromgeving.

Training

Het BKE-traject is inclusief 2 trainingsbijeenkomsten. De inhoud van de training wordt afgestemd op de voorkennis en behoeften van de deelnemers. Thema’s die vaak gekozen worden zijn het opstellen van een toetsmatrijs, het zelf uitvoeren van een toetsanalyse en het analyseren van de resultaten en het beoordelen van een toets. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomst ruimte voor het stellen van vragen. Mochten de deelnemers behoefte hebben aan meer bijeenkomsten dan is dat mogelijk.

Deelnemers over de trainingsbijeenkomsten:

 • Wat mij het meest aansprak is de helderheid in uitleg.
 • De bijeenkomsten en trainer zijn ondersteunend, gestructureerd en fungeren soms als wake up call.
 • De trainer is erg toegankelijk en behulpzaam voor wie dat nodig heeft.

Intensieve begeleiding

Uit ervaring blijkt dat deelnemers het vaak lastig vinden om te starten met het BKE-traject. Zij weten niet wat er van hen verwacht wordt en wat de kwaliteitseisen zijn waar hun toets aan moet voldoen. Als eenmaal de eerste opdracht is uitgewerkt, gaat het een stuk makkelijker.

Door de uitgebreide kick off en intensieve begeleiding kunnen deelnemers het BKE-traject snel en efficiënt doorlopen en het BKE-certificaat behalen.

Lees hier de veelgestelde vragen over BKE van eerdere deelnemers.

De voordelen op een rij

► Het traject wordt afgestemd op het toetsbeleid van de eigen hogeschool/opleiding. De juiste documenten  zijn beschikbaar; deelnemers hoeven niet onnodig te zoeken of te werken met verouderde versies

► Groepstraining met individuele begeleiding: na een gezamenlijke kick off kunnen deelnemers individueel plaats -, tijd - en tempo-onafhankelijk werken aan hun BKE portfolio

► Iedere deelnemer ontvangt persoonlijke feedback op de eigen toetsproducten en portfolio opdrachten

► De online leeromgeving bevat veel handige tips en formats (o.a. hoe je zelf een eenvoudige toetsanalyse kunt uitvoeren); ook zijn er voorbeelden te vinden van good practice BKE-portfolio’s

► Effectief en efficiënt traject: door de intensieve begeleiding kunnen de deelnemers snel hun BKE-certificaat halen

Deelnemers over de begeleiding van de BKE training:

 • De trainer heeft veel aandacht, correcte coaching gegeven. Mede daardoor kon ik dit traject binnen de geplande tijd afronden.
 • Ik vind het een deskundige trainer die met persoonlijke aandacht personen weet te motiveren!
 • Ik vond Christine een fijne begeleider waardoor de opdracht voor mij makkelijk te maken was. Veel instructie en feedback.
 • Een super begeleiding.
 • Christine was erg goed bereikbaar en te benaderen. Ze gaf duidelijk en snel feedback. Zeer tevreden over haar.
 • Wat mij het meest aansprak in het BKE-traject was de goede begeleiding.

Voorkennis

Voor het deelnemen aan het BKE-traject is geen specifieke voorkennis vereist. Door de individuele aanpak kan een groep bestaan uit zowel startende als zeer ervaren docenten. Als je een BKE-certificaat wilt behalen doorloop je de toetscyclus met een bestaande toets uit het actuele toetsprogramma of een nieuw te ontwikkelen toets. Je moet dan kunnen beschikken over alle relevante toetsproducten en documenten.

Werkwijze BKE-traject

Een standaard BKE-traject bestaat uit de volgende onderdelen:

► Toegang tot de online leeromgeving (Incl. vragen stellen aan onderwijskundige)

Het is mogelijk om de training geheel zelfstandig te doorlopen. Aan de hand van een helder stappenplan, handige formats en goede voorbeelden kan de deelnemer de portfolio opdrachten uitwerken. Vragen kunnen onbeperkt per e-mail gesteld worden aan een toetsdeskundige.

► Leeromgeving op maat

Bij deelname aan de training door een groep docenten (vanaf 5 deelnemers), wordt de online leeromgeving op maat ingericht met documenten waar de opleiding mee werkt. Denk aan het toetsbeleid, toetsplan, leerplan, format toetsmatrijs, enz.

► Kick-off bijeenkomst (1 dagdeel)

Een goed begin is het halve werk. Dat geldt zeker voor een BKE-traject. Tijdens de kick-off wordt het traject toegelicht, stellen de deelnemers vast met welke toets zij de toetscyclus gaan doorlopen en maken we afspraken over het aanleveren van de portfolio opdrachten. Ook logt iedereen alvast een keer in om te zien hoe de online leeromgeving werkt. Na de kick off kunnen de deelnemers zelfstandig aan de slag.

► Training of Intervisie (2 x 1 dagdeel)

Uit ervaring blijkt dat het erg lastig blijkt om geheel zelfstandig het BKE-portfolio samen te stellen dat voldoet aan alle beoordelingscriteria. Zo hebben veel docenten vragen over het maken van een goede toetsmatrijs en het uitvoeren van een toetsanalyse (P-waarde en Rit-waarde). Verder blijkt uit ervaring dat deelnemers graag willen weten of zij op de goede weg zitten met het uitwerken van een portfolio opdracht. Daarom hebben deelnemers recht op 2 x een dagdeel training of intervisie. Tijdens een training/intervisie-bijeenkomst kunnen deelnemers eigen portfolio opdrachten inbrengen en bespreken we deze aan de hand van de criteria en good practices.
Invulling en data van deze bijeenkomsten in overleg met de opdrachtgever.

► Individuele feedback op portfolio opdrachten

Als de deelnemers de portfolio opdrachten hebben uitgewerkt is het mogelijk hier persoonlijke feedback op te krijgen. De onderwijskundige kijkt of het portfolio volledig is en geeft inhoudelijke feedback aan de hand van de BKE beoordelingscriteria. Eerdere deelnemers waarderen dit onderdeel hoog in evaluaties.

Succesvol BKE traject

Bij het organiseren van een BKE-traject komt best wat kijken. Deelnemers aanmelden, de voortgang bewaken, deelnemers motiveren en heldere afspraken maken vergroten de kans op een succesvol traject. Uiteindelijk is het doel dat de deelnemers binnen het afgesproken tijdspad hun BKE-certificaat behalen. EduProject heeft inmiddels ruime ervaring in het verzorgen van BKE-trajecten en ondersteunt en ontzorgt de opleidingsmanager/opdrachtgever bij het uitvoeren van het traject.

Interesse?

Heb je interesse in een BKE-traject? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Aan de hand van een checklist bespreken we dan de wensen en voorwaarden om tot een succesvol  BKE-traject te komen.

Investering

Een standaard BKE-traject kost € 750 per deelnemer, BTW-vrij.

EduProject staat in het CRKBO-register waardoor de training is vrijgesteld van BTW!

Dit bedrag is inclusief:

 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Op maat ingerichte leeromgeving
 • Onbeperkt vragen stellen aan toetsdeskundige
 • Kickoff bijeenkomst (1 dagdeel)
 • 2 x 1 dagdeel trainings/intervisiebijeenkomst
 • Individuele feedback op portfolio opdrachten
 • Praktische ondersteuning opdrachtgever bij de uitvoering van het traject
 • Voorbereidingstijd, reistijd en kosten trainer
 • BTW

Exclusief:

 • Locatiekosten bijeenkomsten (deze vinden meestal plaats op de locatie van de opdrachtgever)
 • Certificering (i.v.m. gescheiden rollen)

Aanmelden BKE-traject 

https://eduprojectacademy.nl/course/view.php?id=6

Aanmelden BKE Online cursus
www.eduproject.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.eduproject.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren