Blog

Hoe kies je een passende toetsvorm?

2018-11-14 0 comments
Hoe kies je een passende toetsvorm?

Wat wil je precies toetsen?

De belangrijkste vraag is: wat wil je precies toetsen? Deze informatie haal je uit de leerdoelen of leeruitkomsten. Leerdoelen geven informatie over wat de student na afloop precies moet kennen en kunnen en welke houding daarbij past. Met een toets moet je kunnen meten of de leerdoelen bereikt zijn. Zo is het niet logisch om met een meerkeuzetoets te toetsen of een student een adviesgesprek kan voeren. Dat kun je beter toetsen met een mondelinge toets.

Op welk niveau wil je toetsen?

Het leerdoel geeft ook informatie over het niveau waarop je moet toetsen. Moet een student iets kennen (weten), kunnen vertellen hoe je iets doet of het echt zelf kunnen doen. Dus: gaat het om actieve of passieve kennis/vaardigheden? Moet een student het gesprek zelf kunnen voeren of is het voldoende als de student weet uit welke fases het gesprek bestaat? In dat laatste geval zou je ook kunnen volstaan met een kennistoets.

Inhoud en niveau zijn leidend voor het kiezen van de toetsvorm. Maar er zijn ook factoren die je mee moet nemen in je keuze.

Wat is de functie van de toets in het totale programma?

Sommige toetsen zijn belangrijker dan andere toetsen: Is het een summatieve of formatieve toets? Is het een deeltoets? In welk studiejaar zit de toets (propedeuse of afstudeerfase?). Hoeveel EC’s zijn er aan gekoppeld? Bepaalde toetsen hebben meer gewicht; er hangt meer van af. Dit kan de keuze voor de toetsvorm beïnvloeden. Bijvoorbeeld doordat je kiest voor een criteriumgericht interview in plaats van een stageverslag omdat authenticiteit in deze fase van de opleiding belangrijk is.

Wat is de plaats van de toets in het totale programma?

Jouw toets is een onderdeel van het totale toetsprogramma. Veel opleidingen werken met een gevarieerde mix aan toetsvormen. Door verschillende toetsvormen te gebruiken, vergroot je de betrouwbaarheid van je toetsen en worden bepaalde groepen studenten niet bevoor- of benadeeld. Bijvoorbeeld studenten die heel goed kunnen mondeling presenteren of studenten die taalkundig niet zo sterk zijn en daardoor eigenlijk altijd slecht scoren op schriftelijke toetsen. Door te mixen spreek je verschillende kwaliteiten aan.

Kijk daarom welke toetsvormen de andere onderwijseenheden in hetzelfde blok, semester, studiejaar hanteren en pas jouw toetsvorm hierop aan.

Hoeveel studenten?

Als uit het leerdoel blijkt dat een individueel performance assessment een geschikte toetsvorm is en je hebt 200 studenten te toetsen, dan is het geen passende toetsvorm. Het is simpelweg niet uitvoerbaar om binnen een korte periode voor zo’n grote groep een performance assessment te organiseren. Je zult dan concessies moeten doen. Wat weegt zwaarder: betrouwbaarheid, authenticiteit, inhoud?

Concessies doen

Iedere toetsvorm heeft voor- en nadelen. Zo is het voordeel van een meerkeuzetoets dat de betrouwbaarheid hoog is. Een nadeel is dat het erg lastig is om te toetsen op het niveau van toepassen, analyseren, evalueren en creëren (taxonomie van Bloom). Als je op dit niveau wilt toetsen dan past een toets met open vragen beter. Maar daarvan is de betrouwbaarheid dan weer lager...

Het leerdoel is leidend bij het kiezen van de toetsvorm. Daarnaast zijn er andere factoren van invloed. DE perfecte toetsvorm bestaat niet; je zult keuzes moeten afwegen. Welke andere opties zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen per toetsvorm? En wat kun je doen om de nadelen te beperken?

www.eduproject.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.eduproject.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren