top of page
Image by Patrick Perkins

Leren & Ontwikkelen 

Maatwerk

Maatwerk

EduProject ontwikkelt leeractiviteiten op maat die aansluiten op het dna van de organisatie. Speelt er een actueel thema waarmee je iets wilt? Ik denk graag mee! 

 

 

 

 

Met welk thema wil jij aan de slag?

Voorbeelden Maatwerk

Onboarding

Voor een Veiligheidsregio ontwikkelde EduProject een 100-dagen onboardingprogramma. Het doel: nieuwe medewerkers wegwijs maken binnen de organisatie, wederzijdse kennismaking en kennismaking met de organisatiecultuur.

Elementen uit het programma:

- buddysysteem

- op werksafari

- toolkit met instructies en werkvormen voor de nieuwe medewerker, buddy en leidinggevende

Blended progrmma
Mentale veerkracht 

Brandweer- en ambulancemensen krijgen in hun werk te maken met ingrijpende gebeurtenissen. De werkgever wilde invulling geven aan goed werkgeverschap door een programma aan te bieden om hiermee om te gaan. Samen met een psycholoog, ontwikkelde EduProject een blended programma.

Leerlijn Integer handelen
 

Een G4-gemeente wil dat ambtenaren een loopbaan lang blijven leren over integer handelen. Hiervoor ontwikkelde EduProject een leerlijn vanaf onboarding tot uit dienst treding met daartussen de eed of belofte, trainingen en moreel beraad.

  

Dit is hoe klanten mij(n werkwijze) omschrijven:

Kenmerkend is Christine’s abstractievermogen.

Ze weet goed aan te geven wat wanneer nodig is, wat goed gaat, wat beter kan en hoe het dan
beter kan.

Christine is goed in staat om de rode draad te zien, hoofd en bijzaken te onderscheiden, door te vragen en af te pellen.

Dit geeft structuur aan projecten en activiteiten.

Christine schroomt niet om de opdrachtgever aan te spreken op diens verantwoordelijkheden.

Ze vraagt positief kritisch door, denkt wat verder door dan een ander en is een positief kritische meedenker.

bottom of page