Privacy en Cookie Statement

EduProject neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. EduProject heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van EduProject bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door EduProject

EduProject kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van EduProject afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. EduProject kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens:
EduProject gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt EduProject jouw contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van EduProject. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van EduProject en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt eens per maand verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Bezoekersgegevens:
Op de website van EduProject (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Toegangs/inlogcodes:

In het kader van een training krijg je een unieke persoonsgebonden inlog/toegangscode voor de online leeromgeving.

Delen met derden

EduProject kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners:
EduProject deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor EduProject correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit EduProject een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EduProject blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt EduProject jouw persoonsgegevens aan andere derden, als jij daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Een van de door EduProject ingeschakelde dienstverleners betreft Moodle. Moodle is gevestigd in Australië. Moodle wordt door EduProject ingeschakeld om de online leeromgeving te verzorgen voor trainingen.

Overheidsinstanties:
Op verzoek van overheidsinstanties zal EduProject de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving. Tevens kan EduProject persoonsgegevens verstrekken aan beroepsorganisaties waarbij EduProject is aangesloten.


 

Cookies

EduProject maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 

Noodzakelijke cookies:
EduProject maakt gebruik van cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website. Deze noodzakelijke cookies helpen EduProject de Website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de Website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de Website niet naar behoren werken.

 

Statistische cookies:
Statistische cookies helpen EduProject te analyseren hoe jij de Website gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
EduProject maakt hiervoor onder meer gebruik van Google Analytics. EduProject krijgt inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kan EduProject de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. EduProject heeft hier geen invloed op. EduProject heeft Google geen toestemming gegeven om de via EduProject verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.


Cookies voor sociale netwerken:
Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken. De cookies van deze sociale netwerken zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken verder door te sturen en weer te geven.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. EduProject draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

EduProject bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor EduProject jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na drie (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt EduProject jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eduproject.nl. EduProject zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

EduProject neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. EduProject heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. EduProject heeft een SSL certificaat.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door EduProject of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door EduProject verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met EduProject via info@eduproject.nl.

www.eduproject.nl is een website van EduProject. EduProject is als volgt te bereiken:
Adres: Veerpolder 19-005

2361 KX Warmond

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 28109375

Telefoon: 06 41 88 02 86

E-mailadres: info@eduproject.nl

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door EduProject, verzoekt EduProject je om zo snel mogelijk contact met EduProject op te nemen via info@eduproject.nl. EduProject zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

EduProject behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.